סניף עובדי האגודה לזכויות האזרח בישראל

Wednesday 16 בDec, 2009

 

בחודש יולי 2009, החל באגודה לזכויות האזרח מהלך להתארגנות עובדים. את המהלך הניעו צורך השעה, לצד ההזדמנות שלנו כארגון זכויות אדם גדול ומוערך, להדגים הזכות להתארגנות מהי, ומהן סולידאריות ושותפות גם בעתות קשות. לאחר אסיפות הסברה שהתקיימו בכל סניפי האגודה, ובירור לעומק של משמעות ההתארגנות, החלו עובדי האגודה להצטרף להתארגנות. תוך זמן קצר היו יותר ממחצית מעובדי האגודה חברי “כוח לעובדים”, אך היה לנו חשוב להוסיף ולשאוף לפחות לרוב העובדים, וככל שניתן ליותר מכך. נכון לכתיבת דברים אלו, השלימו את מהלך ההצטרפות כ- 70% מעובדי האגודה, ועוד נוספים משלימים אותו בימים אלה.

בימים אלו, מנהלת נציגות נבחרת זמנית של האגודה מו”מ מול הנהלת האגודה לחתימה על הסכם קיבוצי, ובינואר צפויות להתקיים בחירות לנציגות קבועה.

אנו מודים למלווינו מ”כוח לעובדים” וגם למלווינו המשפטיים בהתנדבות, עוה”ד מוטי בונה וחגי אושרי, שבלעדיהם לא יכולנו.

* מעט על האגודה לזכויות האזרח בישראל (ע”ר): האגודה הוקמה בשנת 1972, ופועלת להגנה על זכויות האדם ולקידומן, בכל מקום שבו הפגיעה בזכויות נעשית על ידי רשויות ישראליות או מטעמן. האגודה הינה ארגון זכויות האדם המוביל בישראל, עוסקת בכל קשת זכויות האדם ויש לה פעילות משפטית, חינוכית וציבורית ענפה


Comments Off on סניף עובדי האגודה לזכויות האזרח בישראל